2013-03-08

När Lillen kom till världen

Jag ombads att skriva ner mina upplevelser av förlossningen, då jag varit så rädd för att föda. Nu finns denna lilla berättelse på Landstingets hemsida! Här kan ni läsa om hur det gick till när Frank föddes.

Inga kommentarer: