2007-05-22

Med huvudet först.

Fick hem "Head First Design Patterns" av Freeman och Freeman igår. Bläddrade lite i den och måste säga att det verkar vara en mycket bra bok. För den oinvigde kan jag säga att design patterns handlar om best practices inom i det här fallet mjukvaru design. Någon har redan haft det problemet du har och har antagligen en bättre lösning än den första du kommer på. Därför är det utmärkt att ha guide som visar på bra lösningar. Återkommer senare när jag läst lite mer i boken.

Inga kommentarer: